آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/٠١/١٣٩٨ ساعت:  ١٣:٥٥
اختيارخ خودرو-3200-1398/03/19  ٢٣٣    ١٩٠توس گستر(تقدم)  ٤٨٩    ٣٧٣اختيارخ رمپنا-6500-1398/03/12  ١٠٩    ٧٨اختيارخ رمپنا-7000-1398/03/12  ٥٩    ٣٤اختيارخ خودرو-3000-1398/03/19  ٣٢٠    ١٢٨اختيارخ رمپنا-6000-1398/03/12  ٢٩٠    ٦٣نوسازي و ساختمان  ٩١٩    ١٥٨س.آرين توسكا  ٤,٠٦٣    ٣٨٤تکادو(تقدم)  ٣,٨١١    ٣٥٧بانك سرمايه  ٩١٢    ٨٥
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٥٩٢.٧٨   ارزش: ١٧٩,٧٨٧.٠٨
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ خودرو-3200-1... ٢٣٣ ١٩٠ ٤٤١.٨٦
توس گستر(تقدم) ٤٨٩ ٣٧٣ ٣٢١.٥٥
اختيارخ رمپنا-6500-1... ١٠٩ ٧٨ ٢٥١.٦١
اختيارخ رمپنا-7000-1... ٥٩ ٣٤ ١٣٦
اختيارخ خودرو-3000-1... ٣٢٠ ١٢٨ ٦٦.٦٧
اختيارخ رمپنا-6000-1... ٢٩٠ ٦٣ ٢٧.٧٥
نوسازي و ساختمان ٩١٩ ١٥٨ ٢٠.٧٦
س.آرين توسكا ٤,٠٦٣ ٣٨٤ ١٠.٤٤
تکادو(تقدم) ٣,٨١١ ٣٥٧ ١٠.٣٤
بانك سرمايه ٩١٢ ٨٥ ١٠.٢٨
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Moshavere Sarmaye Gozarie Amin Afagh Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com